Etiketter

torsdag 19 september 2013

Idrotts reflektion

1.
 Vi har jobbat med att...


  Röra sig i olika fysiska sammanhang, på nästan alla idrotts lektioner vi har. T.ex genom att spela fotboll, dansa, springa osv.

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. Vi har ju så klart inte jobbat med detta lika mycket som den andra punkten, men vi har reflekterat kring idrotten. Vi ska ju börja jobba med detta nu. 

Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållande och miljöer. 
Har vi ju jobbat med då vi planerade friluftsaktiviteter. Vi genomförde inte våra planeringar utan istället åkte vi på lägerskola. Där paddla vi kanot och lite annat som räknas som friluftsaktiviteter. 

Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Vi har jobbat med idrottsskador, så som stukningar och knäskador. Hur man förebygger dom och tejpar osv. Livräddning i vatten tror jag inte vi har pratat om. Fast vi kan ha gjort det när vi var och simmade på Högevall i 7an. 


2.Jag tycker att vi har fått med det mesta på våra lektioner. Det vi skulle kunna göra med är att prova på lite andra saker. Kanske inte andra sporter, men andra lekar. 


3. Jag behöver jobba på att vara mer aktiv under genomgångarna och dansen. Dansen var det som gjorde att jag fick ett B och inte ett A. Sen har ju jag aldrig varit bra på dans eller musik, men jag får väl träna på det. 


Planera idrottslektioner.

Jag hade tänkt mig någon bollsport. Typ fotboll eller liknande. Man kan ju göra en liten twist eller något så det inte bara blir vanlig fotboll också. Så motorik- spel och lekar. 

Eller motorik -spel lekar och redskap. Då hade jag tänkt att planera t.ex Brännboll med hinder, så tränar man många olika saker samtidigt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar