Etiketter

måndag 13 februari 2012

Labbrapport "färger"


Syfte: se vad som händer när vitt och färgat ljus går igenom ett prisma.
Materiel: Optiskbänk, elkub, lampa, lins 10+, 4 muffar, blått och rött färg filter.
             en vägg, spalthållare och ett prismabord
Utförande: Vi satte ihop ställningen och satte en lodrät spalt i spalthållaren, satte på lampan och snurrade på prisman till vi fick fram ett spektrum på väggen.
              
Sen tog vi bort linsen och den lodräta spalten ur spalthållaren och satte in ett rött eller blått färgfilter och satte på lampan
Resultat: När vi satte på lampan och hade linsen och den lodräta spalten så såg vi ett spektrum. I ett spektrum bryts rött minst och violett mest.
När vi sedan satte i det röda färgfiltret så såg man bara rött och samma sak med det blå filtret fast då såg man ju blått. Därför att färgerna absorberas av det röda eller blåa filtret
Slutsats: När vi hade linsen och spalten såg man ett spektrum där rött böjdes minst för att det har längst våg längder, den violetta böjdes minst eftersom den har minst våglängd. 
Man såg olika färger för att vitt ljus som kommer från lampan är alla ljus tillsammans och när dom då absorberas så reflekteras då färgerna tillbaks

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar