Etiketter

torsdag 14 november 2013

Kristendom ✞    -    Islam 


Vardag 

Kristendom
Inom kristendomen lever man efter bibeln, som är kristnas heliga bok. Det finns 10 budord som gud har gett folket. De är som regler för de kristna och gör det lättare för dom att nå himlen, eller paradiset som det kan kallas. 

1. Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli   ostraffad, som missbrukar     hans namn.
3. Tänk på vilodagen, så att du helgar den.
4. Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
9. Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.
10. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till något, som tillhör din nästa.

Man har alltså bara en gud som dyrkas och du ska endas dyrka honom. Gud har inget namn och kallas bara för gud. Du skall icke missbruka guds namn. Jesus är kristendomens stora profet och han är messias och Guds son. Tideräkningen börjar även när Jesus föddes, alltså föddes Jesus år 0. Kristendomen växte fram ut Judendomen och Jesus var jude från början. Det gjorde Judarna arga att Jesus fick folk att gå över till kristendomen, vilket är en anledning till att han blev korsfäst. Exempelvis så får du inte säga att du är större än gud eller att säga att du gjorde en dålig gärning i guds namn. 

Det dubbla kärleksbudet är en viktig del inom kristendomen. Det betyder att du ska älska gud och alla människor, även dina fiender.

På söndagar är det vilodag och då ska man vara hemma och vila och inte jobba. Söndagen är viktig för det var den dagen gud vilade på när han skapade jorden. På söndagen går man till kyrkan på gudstjänst. Det finns inga speciella klädregler i kristendomen. Det finns dock regler för hur präster klär sig. Det finns inget speciellt förbud för mat.

Inom kristendomen finns det flera högtider som man firar. Man firar jul för att Jesus föddes. Den 25:e December är juldagen och det är den dag då man tror att Jesus föddes. Här i Sverige firar vi julafton som då är den 24:e December som är dagen innan Jesus tros ha fötts. Nästan alla är lediga på julen för att fira detta. 
Påsk firar man till minne av Jesus död. Han tros ha dött på långfredagen. I Sverige tar skolorna ledigt under påsken en hel vecka. 
Under påsken och julen är det flera viktiga gudstjänster i kyrkan.

Alla är välkomna till kristendomen och man behöver inte bli infödd som i många andra religioner vilket är ett stort plus. 
Det finns tre inriktningar inom kristendomen:

Katolska kyrkan är den äldsta av inriktningarna. Runt 55 % av alla kristna är katoliker. Katoliker finns mest i Sydamerika och Sydeuropa. 

Ortodoxa kyrkan har flest anhängare i Östeuropa och Mellanöstern. Cirka 10 % är ortodoxa kristna.

Protenstantiska kyrkan är störst i Västeuropa och Nordamerika och uppstod  på 1500-talet. Ungefär 20 % är protestantiska kristna. Islam
Religionen islam växte fram på 600-talet på den Arabiska halvön.
Islam har en helig bok, den heter koranen. Koranen ska hjälpa folket i vilken situation som helst. Om man har ett problem och inte vet vad man ska göra så kan man alltid söka ”svar” i koranen. Pojkar ska bli omskurna som små enligt sunna, även flickor som blir omskurna förekommer men det är inte föreskrivet av islam. Sunna är regler inom islam för vad man ska och inte ska göra. Reglerna bygger man på vad Muhammed sa och gjorde. Halal sånt som är tillåtet och man får göra, Haram är det som är förbjudet. Man får inte äta griskött, blodmat eller kadaver. Man får dock ibland äta kött som är slaktat under speciella regler.
Ordet Islam betyder ”underkastelse” och en anhängare till Islam kallas för muslim. Muslim betyder ”en som underkastar sig”
Att man underkastar sig är samma sak som att man lyder. Att man ska lyda gud. Det finns ungefär 1,3 miljarder muslimer i världen och är alltså väldigt utbredd. 
Islams stora profet är Muhammed. Han förmedlade allt gud sa till folket. 


Islam har fem grundpelare som en trogen muslim ska leva efter:

1. Trosbekännelsen (Shahadah) - verbet shaharida betyder att observera eller att vittna om. "Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är Guds profet." Det är den muslimska trosbekännelsen. Om man säger dessa ord rätt på arabiska i närvaro av två muslimer och menar det så anses man ha konverterat till islam.

2.Tidebönen (salah/salat) Islam har något som kallas ”salat” som är tidebönen. Det innebär att man ber fem gånger om dagen vid bestämde tidpunkter. Bönen ropas ut från en minaret som är ett torn vid moskén Det finns 
6 villkor för salat, om man inte uppfyller alla så räknas inte bönen. Man ska bla. vara ren kroppsligen och ha rena kläder. När man ber har man en bönematta, bönemattan har man för att marken där man ber ska vara ren och avgränsad från resten av omvärlden, och man vänder sig mot Mekka. Som är muslimernas heliga stad. Ibland så har man gemensamma böner, då träffas man i moské och bönen leds då av en böneledare, en ”imam”. Den viktigaste bönen är middagsbönen på fredagen. Alla muslimer som nått pubertetsålder ska utföra salat.
    Radbanden är som ett halsband med kulor på. Kulorna används vid bönen som en hjälp      när man ska komma ihåg guds alla oändliga egenskaper.

3. Allmosan (Zakatt) - Zakatt betyder skatt och det är en skatt till de fattiga. Man ska dela med sig av det man fått av Allah till de fattiga och behövande. Det kan vara att ge pengar eller t.ex. ge kunskap. Det är lite olika hur mycket du ger men vissa muslimer ger runt 2,5 % av sin årsinkomst och vissa tycker att man ska ge runt en femtedel.

4.Fastan (Sawm/siyama) - Fastan är i den nionde månaden på det muslimska året, som kallas Ramadan. Under fastan så får man inte äta eller dricka något så länge solen är uppe. Du får alltså inte förtära något under denna månad. Man får alltså bara äta på nätterna när solen inte är uppe. På kvällen brukar man samlas hela familjen och äta tillsammans, ibland hela natten. Under Ramadan är det fullt i moskéerna eftersom det är en så stor högtid och under Ramadan ska man fokusera på gud. Man ska inte bära avstå från mat utan även avstå från sex, rökning och man ska inte prata illa om någon annan. Vissa kan få avstå från fastan om dom vill. Barn, sjuka, gravida kan få avstå. Ramadan avslutas med att man har en stor fest som kallas Id al-fitr som varar i tre dagar. 

5. Vallfärden (Hajj) - Varje frisk vuxen muslim som har råd och är frisk måste göra en vallfärd till Mekka minst en gång i livet. Vallfärden ska man göra den 8:e och 12:e dagen i dhu-I-hijjah som är den sista månaden i den muslimska kalendern. Varje år vallfärdar flera miljoner muslimer till Mekka under dessa dagar.  När man kommer till Mekka tar alla på sig vita kläder som symboliserar renhet, helighet och att alla ska vara lika inför gud. Man ska sedan gå sju varv motsols runt Kaba, som är en svart kvadratisk sten som tros ha byggts av Abraham och Ismael. Kaba ligger mitt i den heliga moskén i Mekka. Under tiden så ber man särskilda böner. Sen ska man springa sju gånger mellan kullarna Marwa och Safa till minne av Hagar som letade vatten till sin son Ismail i öknen. Den nionde dagen ska man till Arafrat som är en slätt utanför Mekka. Där står alla och prisar gud. Den tionde dagen ska man kasta sten på en stenpelare vid Mina. Pelarna symboliserar Satan som lockade Abraham att inte lyda Allah. Men Abraham tros ha drivit bort Satan genom att kasta sten efter honom och ropa ”Allahu akbar” och till minne av att Abraham tänkte offra sin son så slaktar man ett får.


Det finns tre olika riktningar inom islam eftersom man inte riktigt varit överens om vem som är den rätta efterträdaren till Muhammed.

Sunni är den största inriktningen, enligt denna inriktning behöver inte efterträdaren komma ifrån Muhammeds släkt utan det viktigaste är bara att personen följer sunna.

Shia är inriktningen där man menar att Ali, som då var släkt med Muhammed, skulle efterträda Muhammed.

Sufism är islamiskt mystik. Det innebär att muslimerna försöker att ”uppleva enhet med Gud” och känner intensiv kärlek till honom. 


Inom islam använder man sig av något som kallas månkalander. Det innebär att högtider flyttas 11 dagar framåt varje år tillskillnad från vår solkalender. Därför har man inget bestämt datum när högtiderna ska vara som vi ofta har. 
Den viktigaste bönen är fredagsbönen i moskén som jag har skrivit innan.
Ashura är en dag då man ska minnas Muhammeds dotterson Husayn som dödades. Det är en fastedag då alla fastar. Ashura inträffar den tionde dagen i årets första månad.
Mawlid kallar man en dag då en profet eller helig dag föddes. Muhammeds födelsedag är mycket viktig och firas. Ramadan är så klart en väldigt stor högtid som jag redan skrivit om i grundpelarna.

Det finns flera klädregler och liknande som jag ska skriva mer om i kvinnans rättigheter.
Kvinnans rättigheter

Kristendom

Kvinnan har ganska bra rättigheter i kristendomen. Kvinnor kan bli präster, men det förekommer mest i Sverige. Dock är en del män fortfarande emot att kvinnor är präster och tycker inte att det är ett jobb för kvinnor. Kvinnor kan inte bli påvar eller präster överhuvudtaget inom den katolska kyrkan. Mannen skapades först och sedan skapade gud kvinnan till mannen om han skulle behöva hjälp, kan man sammanfatta hur kvinnan skapades och det visar ju att kvinnan mer ska vara till hjälp för mannen.


Islam

Många anser att islam förtrycker kvinnor. Flickor kan bli bortgifta när dom är väldigt unga. Man räknas som att ha åldern inne att bli bortgift när du är mogen fysiskt och psykiskt. Det kan hända att en 13 årig flicka blir bortgift med en man som hennes föräldrar valt. Han kanske är mycket äldre och om flickan inte vill så kan hon bli dödad. Ett hedersmord kallas det. Det är om t.ex en kvinna (som det oftast är) har dragit skam över familjen med till exempel haft en kärleksaffär med en man. Då kan en släkting döda denna flicka för att återfå hedern i familjen. En kvinna får endast ha en man och han måste vara muslim, medan en man kan ha ett visst antal fruar och dom måste inte vara muslimska.

Många kvinnor blir tvingade att bära slöja mot sin vilja, även om många kvinnor väljer att ha det. När man får sin första mens räknas man som mogen och då ska man täcka sin kropp.  Om man inte väljer att ha det själv och det kommer från hjärtat så räknas det inte, enligt många. Kvinnor måste bära kläder som är stora och slappa som tar bort kurvor och täcker deras hår. T.ex. slöja som är en sjal som täcker håret för att kvinnan inte ska bli lika attraktiv inför andra män. Även för att man inte vill att man ska tänka på utseendet utan man ska fokusera på personligheten och insidan. Det finns några villkor som kvinnans klädsel måste uppfylla. Bland annat får endast ansiktet och händer visas. Resten av kroppen måste vara täckta. Ibland är det också att man har något som täcker ansiktet så att endast ögonen syns, eller till och med täcker hela ansiktet. Tyget ska vara tjockt så att man inte kan se igenom. Kvinnans klädsel får inte likna mannens. Det får inte vara tighta kläder så att man är attraktiv eller visar kurvor. I koranen står det dock bara att kvinnan ska täcka sin byst med slappa kläder. Sedan menar vissa att mannen har tolkat detta fel och använder det som ett sätt för att kontrollera kvinnorna. 

Kvinnor och män får inte vara tillsammans i moskén. Man har en vägg mellan kvinnor och män. Detta är för att kvinnorna inte ska behöva täcka sig i moskén eftersom en kvinna behöver inte skydda sig mot andra kvinnor. Kvinnan behöver inte ha några speciella kläder med familjen eller med andra kvinnor. Dock när hon ska ut eller träffar främmande män så måste hon täcka allt utom ansikte och händer. Religionens påverkan på samhället

Kristendom

Den kristna tron har påverkat samhället på flera sätt. Bland annat så tar vi ledigt från jobb och skola för att fira högtider. Även om du inte är kristen men bor i ett kristet land är du ledig. Jag skulle även säga att kristendomen gör samhället fredligare. Exempel vis när Jesus säger att om någon slår dig på kinden så ska du vända andra kinden till. Alltså att om något gör något mot dig ska du inte vara elak tillbaka, utan bara gå iväg och låta det vara. Om man är elak eller gör dåliga gärningar så kommer du till helvetet och får ångra dig resten av livet. Man ska vara god och då ska man komma till paradiset. Söndagar är en röd dag då mycket är stängt. Det är vilodagen som Gud sa. Den ska man helga och alltså inte jobba eller liknande. 

Kristendomen har även påverkat negativt då man startat eller haft krig i guds namn. Även om det inte hade varit gud som sa det har man sagt sig kriga i guds namn. Till exempel när man tvingade folk att övergå från asatron till kristendomen. Om man på något sätt tillbad en asagud eller något inom asatron så blev man bestraffad. Alltså införde man kristendomen med våld på flera ställen.


Islam

Kvinnorna inom Islam har fått ett mycket lägre värde, för att männen misstolkat koranen säger vissa. Kvinnorna ska vara i hemmet och jobba och får inte vistas bland andra med vanliga kläder utan att dölja sin kropp. Kvinnorna har inte någon talan i flera länder och männen kan i stort sätt göra vad som helst. Ramadan påverkar ju på så sätt att den månad blir väldigt tuff för många. I ett land som där är så varmt som i Saudiarabien och om Ramadan skulle inträffa på sommaren kan man ju själv tänka sig hur tufft det måste vara att inte få dricka när solen är uppe. Fattiga borde ha det bättre i muslimska länder eftersom alla troende muslimer ger ”Allmosa” till fattiga. I vissa länder finns muslimska dödstraff kvar där man får halshugga folk. källor:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar