Etiketter

måndag 23 januari 2012

Labbrapport: Buktiga speglar


Syfte: var att strålar som reflekteras på en konkav spegel har en brännpunkt. 
Materiel: 
Optisk bänk
Optiklampa                                         
 Spänningskub
Lins + 10 
Spalthållare
Skärm med 5 spalter
Bildskärm
Muffar, 4 st
Linjal
Konvex spegelmodell
Konkav spegelmodell
Utförande:
 Vi satte fast optiklampan på optikbänken och satte sedan fast linsen och spalthållaren med en skärm med 5 stycken spalter. Vi satte sen böcker och ovanpå dom ett vitt papper där la vi en konkav eller en konvex spegel och satte på optiklampan
Resultat:
När vi satte på lampan och strålarna kom på den konkava spegeln så korsades dom och bilden en brännpunkt. brännpunkten är den punkt där alla strålarna korsas. När vi bytte den konkava mot en konvex så ändrade strålarna riktning utåt. 
Slutsats: 
Den konkava spegeln är böjd inåt, alltså riktas strålarna inåt och korsas och bildar en brännpunkt. 
Den konvexa spegeln är bucklad utåt, därför riktas strålarna utåt och bildar ingen brännpunkt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar